• 27
    marz

    [prywata] O tym co mi zabrało ostatni miesiąc.

    Dziś na szybko o tym, co się w świecie podcastu Agent wydarzyło w marcu i jakie tego będą następstwa. A dla patronów: satysfakcja lub zwrot nakładów.

    kontakt: radio@agentomasz.pl

    Odtwarzaj Pobierz