• 9
    marz

    Koniec z alkoholem na posiedzeniach ONZ, koniec z pornografią na posiedzeniach Parlamentu Europejskiego.

    Te i inne końce omawiamy w kolejnym przeglądzie dziesięciu niusów ominiętych w głównym źródle.
    kontakt: radio@agentomasz.pl

    Odtwarzaj Pobierz