• 9
    wrze

    Szkic piosenki, która leżała dość długo w notatniku.