Tym, co pozwala ludzkości rozwijać się  i odróżnia człowieka od zwierząt,

jest współpraca społeczna. Tylko praca jest produktywna: tworzy bogactwo i
bezpośrednio kładzie zewnętrzne fundamenty pod wewnętrzny rozwój człowieka.

Ludvig von Mises

Przyjaciele Podcastu

PAFERE

PAFERE jest niezależną, pozarządową organizacją, która zajmuje się wolnorynkową edukacją ekonomiczną, promocją wolności gospodarczej i wolnego handlu jako najsprawiedliwszego systemu powodującego podnoszenie zamożności ludzi.

ASBIRO

Poznaj ASBiRO jedyną uczelnię w Polsce, w której wykładowcami są wyłącznie przedsiębiorcy. To co nas odróżnia od innych szkół to właśnie praktyczne podejście do przedsiębiorczości.

CENTRUM KAPITALIZMU

Naszą misją jest promocja oraz intelektualna obrona kapitalizmu – systemu społecznego eliminującego przemoc z relacji międzyludzkich.

Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości

Misją Fundacji Wolności i Przedsiębiorczośći jest wykształcenie nowej generacji liderów, oferując im wiedzę i umiejętności niezbędne w rozwoju na gruncie zawodowym i w procesie urzeczywistniania ideałów wolnego społeczeństwa.

INSTYTUT MISESA

Tworzymy kraj, w którym prawo do własności prywatnej i wolność zawierania umów tworzą podstawy dobrobytu.

Szerzymy wiedzę ekonomiczną w społeczeństwie i kształcimy elitę polskich ekonomistów.

Fijorr Publishing

Wydawca książek promujących prawdziwą ekonomię. To tutaj znajdziesz dzieła takich autorów jak Friedman, Sowell, Tamny, Reed, Holcombe, Gilder, Palmer, Bastiat, Reisman, Mises, Hoppe, Rothbard.

Stowarzyszenie Libertariańskie

Jesteśmy orędownikami swobód obywatelskich, sojusznikami dobrowolnych działań i sprzymierzeńcami idei liberalizmu i libertarianizmu. Wierzymy, że konkretne działania mogą zachęcić ludzi, by dostrzegli wartość wolności w życiu publicznym.

Ideowy Patron Podcastu

Frederick Bastiat (1801-1850)

Francuski eseista, zwolennik wolnego handlu, filozof prawa.

Pogromca atrakcyjnych konstrukcji myślowych, jakimi posługują się wszelkiego rodzaju etatyści, socjaliści, komuniści, merkantyliści.

Zawzięcie atakował fałszywą filantropię, czyli niedobrowolne działania charytatywne. Celnie i bezlitośnie piętnował modne, lecz zwodnicze ideały społecznej sprawiedliwości.

W Zgromadzeniu Narodowym, gdzie piastował funkcję wiceprzewodniczącego komitetu finansów, zasiadał po lewej stronie. Poparł rewolucję 1830 roku przeciwko nadużyciom Burbonów.
Wydawał pismo „le libre echange” – Wolna Wymiana.

Zbiór jego dzieł „Lekcja Zdrowego Rozsądku” w postaci prawie 5 godzinnego audiobooka otrzyma każda osoba, która zapisze się na agentowy zUSTwETER.

 

Absolutnie niezwyczajny newsletter.

Zapisując się na zUSTwETER bądź przygotowany
na serię wartościowych maili
pełnych wolnościowej zawartości.

Może się też zdarzyć, że do twej skrzynki
zapuka pięciogodzinny bastiatowy audiobook.

Share This