Jezus Socjalista

utworzone przez 0 komentarzy

Jezus Chrystus był pierwszym socjalistą, pierwszym, który szukał lepszego życiadla ludzkości – powiedział 26 lat temu Michaił Gorbaczow. Od tego czasu, mimo wysiłków wielu socjaldemokratów, zdanie to nie nabrało ani grama sensu. Nie wystarczy jednak powiedzieć „nieprawda”. Trzeba zajrzeć do źródeł. Dziś w premierowym odcinku #antidiotum sprawdzamy na ile to co promował Jezus pokrywa się z tym o co walczą socjaliści (vel socjaldemokraci, vel szukający trzeciej drogi).

Zapraszam na projekcję!

SPIS TREŚCI odcinka „JEZUS SOCJALISTA”

01:14 podatki
02:08 sprzeciw wobec władzy
02:52 sprzedaj co masz
03:30 chciwość
04:16 bogu i mamonie
04:39 kochaj bliźniego
05:16 robotnicy w winnicy
06:08 o talentach
7:24 wypędzenie handlarzy
08:02 samarytanin
08:58 potępienie chciwości
09:15 redystrybucja
09:27 sprawiedliwość społeczna
09:38 prawo
09:44 przykazania
10:12 równość
10:24 demokrata pacyfista
10:50 nakarm biednych
11:37 KONKLUZJA

UWAGA SPOILER: Jeśli jesteście bardzo niecierpliwi, powiem wam od razu, że według moich jasno wyłożonych w programie przemyśleń, Jezus nie miał nic wspólnego z socjaldemokracją. Nawoływanie do dzielenia się majątkiem z ubogimi czy wygnanie handlarzy z przedsionka świątyni, na które tak często się powołują próbujący zmiękczyć wierzących socjaliści, to sceny dokładnie opisane i rozłożone nna czynniki powyżej.

Uprzedzę też uwagę o zaangażowaniu religijnym autora: wybór tematu wyznaniowego na pierwszy ogień nie jest powiązane z moją gorliwością religijna, której trudno się w moich akcjach doszukiwać.

Liczę na to, że temat wzbogaci dyskusję oraz pomoże uodpornić się znacznej części kraju deklarującego się jako wierząca na argumenty ideologii opartej na rabunku i łamaniu praw.

Także na blogu
Share This