Recenzje filmów jakie znajdziesz na mojej stronie mają jeden wspólny profil: wolność.
Próby jej zdefiniowania i opisu jej peryferiów.

Słuchaj tak, jak ci wygodnie.

Share This